3D-GEO

Pic 1

3d-geo

Stronę odwiedziło już
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
internautów.
Pic 2

Oferta

Oferujemy usługi zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorstw na terenie całej Polski:

Pomiary inżynieryjno przemysłowe:

 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Badanie odkształceń i przemieszczeń
 • Badanie wychyleń kominów przemysłowych
 • Badanie drgań pieców
 • Pomiar wychyleń i skręceń masztów

  Wykonywanie map:
 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy cyfrowe i analogowe
 • Mapy 3D i przestrzenne modele terenu
 • Plany i mapy tematyczne
 • Mapy do celów prawnych
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • Regulacje stanów prawnych

  Geodezyjna obsługa inwestycji:
 • Kompleksowa obsługa budów
 • Tyczenia budynków, budowli i konstrukcji
 • Tyczenia obiektów wielko kubaturowych
 • Posadowieniu obiektów budowlanych
 • Inwentaryzacje powykonawcze

  Geodezja kolejowa:
 • Mapy do celów projektowych na terenach zamkniętych PKP
 • Pomiary dodatkowe do projektu regulacji osi toru
 • Zakładanie i pomiar Kolejowej Osnowy Specjalnej
 • Inwentaryzacje powykonawcze

  Osnowa:
 • Zakładanie, pomiar i ścisłe wyrównanie

  Mapy interaktywne dla gmin, miast i powiatów

  Na terenie Podkarpacia realizujemy wszelkie prawne prace geodezyjne:
 • Podziały
 • Rozgraniczenia
 • Synchronizacje
 • Dokumentacja związana ze zmiana własności nieruchomości